Simocybe sumptuosa (Kržatka honosná)

Drobnější a proměnlivá houbička rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů. Roztroušeně se vyskytující druh. Další druhy rodu: např. kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus) se subtilnějšími plodnicemi a kratšími pileocystidami či k. jazykovitá (Simocybe rubi) s drobnými plodnicemi s excentrickým třeněm, bisporickými bazdiemi a odlišnou strukturou pokožky klobouku. Může připomínat i polničku pevnou (Agrocybe firma) s moučným pachem.

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa NPR Libický luh, tvrdý luh, trčící větev na padlém kmeni Quercus, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa Konětopy, teplomilná doubrava, silná větev Quercus, 30.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa PR Království, dubohabřina, větev Tilia, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa NPR Břehyně-Pecopala, Luzulo-Fagion, kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa NPR Břehyně-Pecopala, Luzulo-Fagion, kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe centunculus

Simocybe sumptuosa NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe suptuosa

Simocybe sumptuosa Houština u Mašťova, teplomilná doubrava, fragment kmínku Quercus(?), 3.9.2013, (c) Lucie Zíbarová