Simocybe haustellaris (Kržatka jazykovitá)

Syn.: Simocybe rubi

Drobná houbička rostoucí na dřevě listnáčů, spíše přehlížený druh. (Ne)nápadná drobnými plodnicemi a excentrickým třeněm. Spolehlivě určitelná pouze mikroskopicky (bisporické bazidie, struktura pokožky klobouku).

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris PR Písečný vrch, suchý trávník, opadlá větev Crataegus, 3.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris NPP Jestřebské slatiny, mokřadní olšina, větévka Alnus, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris NPP Medník, acidofilní bučina, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris NPR Koda, dubohabřina, opadlá větev Quercus, 14.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris Chlum u Radonic, výsadba listnáčů, větev Carpinus, 30.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris Dluhoště, lem kulturní smrčiny, větvička listnáče, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris Mikulovický vrch, dubohabřina, větev Carpinus, 15.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe rubi

Simocybe haustellaris PP V Hlubokém, habřina, větev Carpinus, 1.9.2014, (c) Lucie Zíbarová