Lucie Zíbarová - publikace

 

Publikace [Publications]:

Zíbarová L. (2023): Tmavokalichovka černající – Melanomphalia nigrescens poprvé zaznamenána v ČR [Melanomphalia nigrescens recroded in the Czec Republic for the first time]. Mykologické Listy no. 155: 32–39.

Zíbarová L. (2023): Slzohlávka rezavá – Dacryonaema rufum a kropilečka jednovýtrusá ‒ Unilacryma unispora – dvě zajímavé kropilkotvaré houby [Dacryonaema rufum and Unilacryma unispora – two remarkable species of Dacrymycetales]. Mykologické Listy no. 154: 34–44.

Kubásek J., Vondrák J., Svoboda S., Zíbarová L., Štenclová L., Mareš J., Pouska V., Košnar J. (2023): Alcobiosis, an algal-fungal association on the threshold of lichenisation. – Scientific Reports 13: 2957

Kříž M., Zíbarová L. (2022) [2023]: Zajímavé nálezy hub z Vápenky u Kovářské a jejího okolí. – Severočekou přírodou no. 54: 35–40.

Zíbarová L. (2022) [2023]: Zajímavé nálezy ze západní části CHKO Lužické hory. – Severočekou přírodou no. 54: 41–54.

Zíbarová L. (2022): Kukmák Reidův – Volvariella reidii v ČR [Volvariella reidii in the Czech Republic ]. – Mykologické Listy no. 151: 22–28.

Zíbarová L. (2022): Pavučiník podobný – Botryobasidium simile nalezen i v Čechách [Botryobasidium simile ‒ the first record in Bohemia]. – Mykologické Listy no. 150: 39–48.

Zíbarová L. (2022): Ztráty a nálezy III.: helmovka mecháčkovitá ‒ Hemimycena subtilis [Lost and found III.: Hemimycena subtilis]. – Mykologické Listy no. 152: 1–7.

Zíbarová L., Tejklová T. (2022): Muchomůrka přechodná – Amanita intermedia v České republice. – Mykologický Sborník 99: 14–18.

Antonín V., Zíbarová L. (2021): Vzácná či přehlížená? Špička kvítkovitá – Marasmiellus humillimus ‒ taxonomie, ekologie a rozšíření v České republice a v Evropě [Rare or overlooked? Marasmiellus humillimus ‒ taxonomy, ecology and distribution in the Czech Republic and Europe]. – Mykologické Listy 148: 28–36.

Zíbarová L., Holec J. (2021): Ztráty a nálezy II.: kornatec černošedý ‒ Scotomyces subviolaceus [Lost and found II.: Scotomyces subviolaceus]. – Mykologické Listy 148: 19–27.

Zíbarová L., Tejklová T., Kout J. (2021): Notes on Hapalopilus eupatorii and Erastia ochraceolateritia. – Czech Mycology 73(1): 59–77.

Tejklová T., Zíbarová L. (2020): A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia) 2. – Catathelasma 21: 5–146.

Zíbarová L. (2020): Vzácný choroš krásnopórka chlupatá – Jahnoporus hirtus – po 32 letech opět nalezen v pralese Polom (východní Čechy) [A rare polypore Jahnoporus hirtus recorded again at Polom virgin forest after 32 years]. Acta Musei Reginaehradecensis series A. - Scientiae Naturales: 38: 19–22.

Zíbarová L., Pouska V. (2020): New records of corticioid fungi in the Bohemian Forest (Czech Republic). – Czech Mycology 72(2): 109–150.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Poznámky ke kornatcům z rodů Corticium a Marchandiomyces v České republice [Notes on Corticium and Marchandiomyces in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 148: 23–38.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Několik poznámek ke kornatce lilákové – Peniophora lilacea [Some notes on Peniophora lilacea]. – Mykologické Listy 146: 39–47.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice a na Slovensku. [Amaurodon mustialaensis in the Czech Republic and Slovakia]. – Mykologické Listy 146: 27–39.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Ztráty a nálezy I.: Větvovka svídová ‒ Vuilleminia macrospora [Lost and found I.: Vuilleminia macrospora]. – Mykologické Listy 146: 27–39.

Zíbarová L., Tejklová T. (2019): Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – v České republice [Cheimonophyllum candidissimum (Sacc.) Singer in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 143: 1–9.

Zíbarová L. (2019): Přehližený druh Tremella exigua – rosolovka drobná v ČR [Tremella exigua, an overlooked jelly fungus species in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 143: 25–30.

Zíbarová L. (2019): Některé číšovcovité houby s trubicovitými plodnicemi v České republice (2. část). – Mykologický Sborník 96(2): 42–49.

Zíbarová L. (2019): Některé číšovcovité houby s trubicovitými plodnicemi v České republice (1. část). – Mykologický Sborník 96(1): 8–17.

Zíbarová L., Kout J., Kříž M. (2019): First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. – Czech Mycology 71(1): 37–47.

Zíbarová L. (2018): Příště šnorchl! – aneb – dva nové druhy pro mykobiotu ČR – Aphanobasidium rubi a Mycena tenuispinosa – nalezeny na území plánované vodní nádrže Šanov [Snorkel next time! or: Two new species for the mycobiota of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded at the site of planned Šanov reservoir]. – Mykologické listy 140: 37–47.

Tejklová T., Zíbarová L. (2018): A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia). – Catathelasma 19: 1–80.

Holec J., Běťák J., Pouska V., Dvořák D., Zíbarová L., Kout J., Adam D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella – distribution and ecology in the Czech Republic. – Czech Mycology 70(2): 127–143.

Viner I., Spirin V., Zíbarová L., Larsson K.-H. (2018): Additions to the taxonomy of Lagarobasidium and Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota). – MycoKeys 41: 65–90.

Zíbarová L. (2018): Dřevomor moravský – Hypoxylon cercidicola a dřevomor jasanový – Hypoxylon fraxinophilum (Hypoxylaceae, Xylariales) poprvé nalezeny v jižních Čechách [Hypoxylon cercidicola and Hypoxylon fraxinophilum (Hypoxylaceae, Xylariales) recorded in South Bohemia for the first time]. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 58: 131–133.

Zíbarová L., Kříž M. (2017) [2018]: Nálezy vzácných a zajímavých druhů hub (makromycetů) z širšího okolí Dokeska (okres Česká Lípa) v letech 2006-2016 [Records of rare and interesting species of macromycetes in wider region of Doksy (Česká Lipa District) in 2006-2016]. – Severočeskou přírodou 49: 97–125.

Zíbarová L. (2018): Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus – znovu nalezena v ČR po 93 letech [Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years]. – Mykologické Listy 139: 36–41.

Kříž M., Zíbarová L. (2018): Leucoagaricus subvolvatus a Leucoagaricus gauguei – dva zajímavé druhy bedel nalezené v severních Čechách [Leucoagaricus subvolvatus and Leucoagaricus gauguei – two interesting species found in northern Bohemia]. – Mykologické Listy 137: 1–10.

Zíbarová L., Tejklová T. (2017): Rážovka břečťanová (Pleonectria sinopica) na Slovensku [Pleonectria sinopica in Slovakia]. – Spravodajca Slovenskej Mykologickej Spoločnosti 46: 22.

Tejklová T., Zíbarová L. (2017): Dvě rážovky se zajímavou ekologií [Two Nectria s.l. species with interesting habitats]. – Mykologický Sborník 94(2): 39–50.

Zíbarová L., Kout. J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species.  – Czech Mycology 69(1): 77–108.

Zíbarová L. (2017): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. I. Phlebia acanthocystis and Phlebia bispora (Meruliaceae). – Czech Mycology 69(1): 65–76.

Tejklová T., Zíbarová L. (2016) [2017]: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka II [Interesting fungus findings from “Podorlicko” area II.]. – Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.) 23(3–4): 45–72.

Kout. J., Zíbarová L. (2016) [2017]: Dřevomor Hypoxylon perforatum v České republice [Hypoxylon perforatum in the Czech Republic]. – Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.) 23(1–2): 39–43.

Kout J., Zíbarová L., Hejl L., Bartůšek M. (2016) [2017]: Nové lokality vzácných vřeckovýtrusých hub z jižních a západních Čech [Some new localities of rare Ascomycota in South and West Bohemia]. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56: 55-64.

Pouska V., Macek P., Zíbarová L., Ostrow H. (2016): How does the richness of wood-decaying fungi relate to wood microclimate? - Fungal Ecology. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2016.06.006

Zíbarová L., Kříž M. (2016): Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry [Focused on sedges – Epithele typhae and Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota]. - Mykologické listy 134: 42-54

Zíbarová L., Kříž M., Günther B. (2016): První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice [The first record of Gloiocephala menieri in the Czech Republic]. - Mykologické listy 133: 1–7.

Zíbarová L. (2016): Tři čísovcovité houby připomínající choroše. [Three cyphelloid fungi resembling polypores]. – Mykologický sborník 93 (1): 5–15.

Pouska V., Macek P., Zíbarová L. (2016): The relation of fungal communities to wood microclimate in a mountain spruce forest. - Fungal Ecology 21: 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2016.01.006

Kříž M., Zíbarová L., Marounek D. (2015): Zajímavé lupenaté houby v pozoruhodné mykologické lokalitě u Bechlína na Roudnicku. [Some interesting species of gilled mushrooms in a remarkable mycological locality near Bechlín]. – Mykologický sborník 92(3-4): 63–78.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné - Vuilleminia cystidiata se zvláštním zřetelem na severozápadní Čechy [Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata with special focus on NW Bohemia]. - Mykologické listy 132: 22-32.

Zíbarová L. (2015): Hojný výskyt vzácné houby škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) v severozápadní části Džbánu (okr. Louny) [An abundant occurence of the rare fungus Aleurocystidiellum disciforme in a northwest part of Džbán (Louny district)]. - Severočeskou přírodou 47: 81-85.

Zíbarová L. (2014): První nález teleomorfy vřeckovýtrusé houby masenky lišejníkové (Hypocreopsis lichenoides) v ČR. [The first record of teleomorph of ascomycete Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver in the Czech Republic]. - Erica 21: 51-56.

Zíbarová L. (2014): Hypomyces porphyreus, neobvyklý dvojník rodu housenice (Cordyceps s. l.). [Hypomyces porphyreus, an unusual double of the genus Cordyceps]. - Mykologické listy 128: 22-28.

Zíbarová L., Kout J. (2014): The first record of Skeletocutis ochroalba (Polyporaceae) in the Czech Republic. - Czech Mycology 66(1): 61-69.

Kout J., Zíbarová L. (2013): Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 65(1): 1-13.

Zíbarová L., Lepšová A. (2013): Macrofungi in Post-Minnig sites. - In.: Frouz [ed.] Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites. pp. 132-156.

 

 

Příspěvky na konferencích [Conference presentations]:

Kolenyová M., Běťák J., Zíbarová L., Dvořák D., Majdanová L., (2022): Does deadwood origin matter? – Ekologie 2022 – 8. konference České společnosti pro ekologii, Brno (poster).

Kolenyová M., Běťák J., Zíbarová L., Dvořák D., Majdanová L., (2022): Does deadwood origin matter? – 6th European Congress of Conservation Biology – „Biodiversity crisis in a changing world“, Praha (poster).

Majdanová L., Hofmeister J., Pouska V., Čada V., Mikoláš M., Zíbarová L. (2022): Importance of old-growth forests for wood-inhabiting fungi. – 6th European Congress of Conservation Biology – „Biodiversity crisis in a changing world“, Praha (poster).

Kolényová M., Běťák J., Dvořák D., Zíbarová L., Beran M. (2021): Microhabitats of lignicolous fungi. 7. česko-slovenská mykologická konference, Praha.

Majdanová L., Běťák J., Dvořák D., Ferenčík M., Kolényová M., Kozák D., Kříž M., Kunca V., Zíbarová L., Mikoláš M. (2021): Impact of forest structure on the diversity of wood-inhabiting fungi in primary forests of the Carpathian mountains. – 7. česko-slovenská mykologická konference, Praha (poster).

Tomšovský M., Zíbarová L., Běťák J., Tejklová T. (2021): Phylogeny and species delimitation of Hymenochaete in the Czech Republic. – 7. česko-slovenská mykologická konference, Praha.

Fukasawa Y., Pouska V., Nordén J., Orman O., Bače R., Panayotov M., Tsvetanov N., Mikoláš M., Zíbarová L., Papadimitriou A., Polemis E., Král K., Svoboda M. (2019): The geographical gradient of Picea abies log decomposition in Europe and its potential effect on Picea seedling regeneration. – International Congress for Conservation Biology, Kuala Lumpur.

Tejklová T., Zíbarová L. (2019): Poznámky k rodu Clitopilus v České republice. – 6. česko-slovenská mykologická konference, Stará Lesná.

Běťák J., Zíbarová L., Beran M., Dvořák D., Hort L. (2017): Diverzita a struktura společenstev hub na tlejících kmenech buku v pralesních rezervacích České republiky. – 5. česko-slovenská mykologická konference, Brno.

Pouska V., Ostrow H., Zíbarová L., Lepšová A. (2015): Wood-inhabiting fungi of a Central-European mountain spruce forest. Fungi of Central European Old-Growth Forests. Český Krumlov.

Zíbarová L, Lepšová A. (2012): Ekologie makromycetů na narušených stanovištích na příkladu Sokolovských výsypek. – Konference „Novinky v taxonomii, ekologii a chorologii velkých hub“, Praha.

Zíbarová L., Prach K. (2011): Succession of macromycetes on abandoned sandpits: A comparison between restoration and spontaneus succesion. –  VI. Congress of European Mycologists, Symvoli.

Lepšová A. Zíbarová L. (2009): Houby na Sokolovských výsypkách. – Konference „Houby v antropogenním prostředí“, Praha.

 

Popularizační články

Tejklová T., Zíbarová L. (2022): Mykologicky cenná území ČR. Houby přírodní rezervace Žernov. – Nová Botanika (2022/2): 30–31.

Tejklová T., Zíbarová L. (2022): Mykologicky cenná území ČR. Houby národní přírodní památky Swamp. – Nová Botanika (2022/1): 25–26.

Tejklová T., Zíbarová L. (2021): Mykologicky cenná území ČR. Houby přírodní rezervace Zemská brána. – Nová Botanika (2021/2): 38–39.

Tejklová T., Zíbarová L. (2021): Mykologicky cenná území ČR. Zajímavé houby v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna. – Nová botanika (2021/1): 22–23.

 

Závěrečné zprávy z invetarizačních průzkumů [Final reports from mycological survays]:

Zíbarová L., Lepšová A. (2012): Inventarizační mykologický průzkum v NPR Velká Niva. Depon. Správa NP a CHKO Šumava. 29pp.

Zíbarová L. (2012): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Břehyně-Pecopala v r. 2012. Depon. SCHKO Kokořínsko. 14 pp.

Zíbarová L. (2012): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Polabská černava v r. 2012. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Červené blato v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Žofinka v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 11 pp.

Zíbarová L. (2013): Mykologický průzkum vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 27 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Velký a Malý Tisý v l. 2012-2013. Depon. SCHKO Třeboňsko. 16 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP U Nového Mlýna v r. 2013. Depon. SCHKO Český Kras. 15 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Medník v r. 2013. Depon. SCHKO Blaník 14 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Pochválovská stráň v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Bílichovské údolí v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Malý a Velký štít v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 14 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Ruda v l. 2012 a 2014. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Ve Studeném v r. 2013. Depon. SCHKO Blaník 15 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Libický luh v r. 2013. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Čtvrtě v l. 2012 a 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Kněžičky v l. 2013 - 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Žehuňský rybník v l. 2013 - 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 10 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Kaproun v l. 2013 a 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP V Jezírkách v l. 2013 a 2014. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Průběžná zpráva z mykologického průzkumu v okolí Hory sv. Šebestiána za rok 2013. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 10 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality V Hlubokém. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality Dětanský Chlum. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality Myslivna. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 13 pp.

Kříž M., Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Údolí Lomského potoka (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Buky na Bouřňáku a pod Mikulovem (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Černý vrch (EVL Doupovské hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Mravenčák (EVL Doupovské hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 10 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Pekelské údolí (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Klokočka v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 11 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Peklo v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 14 pp. 

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Radouč v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Rečkov v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Slatinná louka u Velenky v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva zakázky „Mykologický průzkum vybraných lesních porostů přírodního parku Džbán“. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 36 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Domaslavické údolí (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality VD Jirkov (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 17 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Vlčí důl (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Lepšová A., Zíbarová L., Gaisler J., Mraček I., Morávková K. (2016): Závěrečná zpráva projektu č. 131402 „Mykologický průzkum lokality PS Opičák – 2. etapa“ v roce 2016. ZO ČSOP Armillaria Liberec. 19 pp.

Zíbarová L. (2017): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitách výstavby nádrží Senomaty a Šanov. – rukopis, 11 pp. depon. ČSOP Praha.

Zíbarová L. (2018): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Mokřady dolní Liběchovky. 16 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2018): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu lokality Vlčice u Křečan. 8 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Mykologický průzkum na území evropsky významné lokality Údolí Lužnice a Vlásenického potoka. 24 pp. Depon. KÚ Jihočeského kraje

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Na Černčí. 13 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu lokality Havraní ostrov u Lovosic. 14 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu NPP Jestřebské slatiny. 21 pp. Depon. AOPK Praha.

Tejklová T., Zíbarová L. (2019): Mykologický průzkum PR Polom. Závěrečná zpráva. 60 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Deštenské pastviny. 13 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Stráně Hlubokého dolu. 12 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Líska. 16 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Noldenteich. 15 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Ronov. 13 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Studený vrch. 18 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Vápenka. 22 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitě plánované nádrže Šanov v letech 2019–2020. 13 pp.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitě plánované nádrže Senomaty v letech 2019–2020. 10 pp.

Zíbarová L., Běťák J., Dvořák D., Husáková D., Kříž M., Lepšová A. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu EVL Království v letech 2020–2021. 35 pp. Depon. KÚ Olomouckého kraje.

Lepšová A., Zíbarová L. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Trotina. 10 pp. Depon. KÚ Královéhradeckého kraje.

Zíbarová L., Běťák J., Husáková D., Kříž M. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Hrubovodské sutě v roce 2021. 31 pp. Depon. KÚ Olomouckého kraje.

Zíbarová L., Běťák J., Dvořák D., Husáková D., Kříž M. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Pod Trlinou v letech 2020–21. 33 pp. Depon. KÚ Olomouckého kraje.

Tejklová T., Zíbarová L. (2022): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Údolí Doubravy. 17 pp. Depon. AOPK Praha.

Tejklová T., Zíbarová L. (2022): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Písník u Sokolovce. 10 pp. Depon. AOPK Praha.

Vašutová M., Zíbarová L. (2022): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu NPR Velká Niva. 26 pp. Depon. AOPK Praha.