Lucie Zíbarová - publikace

 

Publikace [Publications]:

Antonín V., Zíbarová L. (2021): Vzácná či přehlížená? Špička kvítkovitá – Marasmiellus humillimus ‒ taxonomie, ekologie a rozšíření v České republice a v Evropě [Rare or overlooked? Marasmiellus humillimus ‒ taxonomy, ecology and distribution in the Czech Republic and Europe]. – Mykologické Listy 148: 28–36.

Zíbarová L., Holec J. (2021): Ztráty a nálezy II.: kornatec černošedý ‒ Scotomyces subviolaceus [Lost and found II.: Scotomyces subviolaceus]. – Mykologické Listy 148: 19–27.

Zíbarová L., Tejklová T., Kout J. (2021): Notes on Hapalopilus eupatorii and Erastia ochraceolateritia. – Czech Mycology 73(1): 59–77.

Tejklová T., Zíbarová L. (2020): A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia) 2. – Catathelasma 21: 5–146.

Zíbarová L. (2020): Vzácný choroš krásnopórka chlupatá – Jahnoporus hirtus – po 32 letech opět nalezen v pralese Polom (východní Čechy) [A rare polypore Jahnoporus hirtus recorded again at Polom virgin forest after 32 years]. Acta Musei Reginaehradecensis series A. - Scientiae Naturales: 38: 19–22.

Zíbarová L., Pouska V. (2020): New records of corticioid fungi in the Bohemian Forest (Czech Republic). – Czech Mycology 72(2): 109–150.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Poznámky ke kornatcům z rodů Corticium a Marchandiomyces v České republice [Notes on Corticium and Marchandiomyces in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 148: 23–38.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Několik poznámek ke kornatce lilákové – Peniophora lilacea [Some notes on Peniophora lilacea]. – Mykologické Listy 146: 39–47.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice a na Slovensku. [Amaurodon mustialaensis in the Czech Republic and Slovakia]. – Mykologické Listy 146: 27–39.

Zíbarová L., Tejklová T. (2020): Ztráty a nálezy I.: Větvovka svídová ‒ Vuilleminia macrospora [Lost and found I.: Vuilleminia macrospora]. – Mykologické Listy 146: 27–39.

Zíbarová L., Tejklová T. (2019): Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – v České republice [Cheimonophyllum candidissimum (Sacc.) Singer in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 143: 1–9.

Zíbarová L. (2019): Přehližený druh Tremella exigua – rosolovka drobná v ČR [Tremella exigua, an overlooked jelly fungus species in the Czech Republic]. – Mykologické Listy 143: 25–30.

Zíbarová L. (2019): Některé číšovcovité houby s trubicovitými plodnicemi v České republice (2. část). – Mykologický Sborník 96(2): 42–49.

Zíbarová L. (2019): Některé číšovcovité houby s trubicovitými plodnicemi v České republice (1. část). – Mykologický Sborník 96(1): 8–17.

Zíbarová L., Kout J., Kříž M. (2019): First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. – Czech Mycology 71(1): 37–47.

Zíbarová L. (2018): Příště šnorchl! – aneb – dva nové druhy pro mykobiotu ČR – Aphanobasidium rubi a Mycena tenuispinosa – nalezeny na území plánované vodní nádrže Šanov [Snorkel next time! or: Two new species for the mycobiota of the Czech Republic, Aphanobasidium rubi and Mycena tenuispinosa, recorded at the site of planned Šanov reservoir]. – Mykologické listy 140: 37–47.

Tejklová T., Zíbarová L. (2018): A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia). – Catathelasma 19: 1–80.

Holec J., Běťák J., Pouska V., Dvořák D., Zíbarová L., Kout J., Adam D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella – distribution and ecology in the Czech Republic. – Czech Mycology 70(2): 127–143.

Viner I., Spirin V., Zíbarová L., Larsson K.-H. (2018): Additions to the taxonomy of Lagarobasidium and Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota). – MycoKeys 41: 65–90.

Zíbarová L. (2018): Dřevomor moravský – Hypoxylon cercidicola a dřevomor jasanový – Hypoxylon fraxinophilum (Hypoxylaceae, Xylariales) poprvé nalezeny v jižních Čechách [Hypoxylon cercidicola and Hypoxylon fraxinophilum (Hypoxylaceae, Xylariales) recorded in South Bohemia for the first time]. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 58: 131–133.

Zíbarová L., Kříž M. (2017) [2018]: Nálezy vzácných a zajímavých druhů hub (makromycetů) z širšího okolí Dokeska (okres Česká Lípa) v letech 2006-2016 [Records of rare and interesting species of macromycetes in wider region of Doksy (Česká Lipa District) in 2006-2016]. – Severočeskou přírodou 49: 97–125.

Zíbarová L. (2018): Kropilka vejčitovýtrusá – Dacrymyces ovisporus – znovu nalezena v ČR po 93 letech [Dacrymyces ovisporus recorded again in the Czech Republic after 93 years]. – Mykologické Listy 139: 36–41.

Kříž M., Zíbarová L. (2018): Leucoagaricus subvolvatus a Leucoagaricus gauguei – dva zajímavé druhy bedel nalezené v severních Čechách [Leucoagaricus subvolvatus and Leucoagaricus gauguei – two interesting species found in northern Bohemia]. – Mykologické Listy 137: 1–10.

Zíbarová L., Tejklová T. (2017): Rážovka břečťanová (Pleonectria sinopica) na Slovensku [Pleonectria sinopica in Slovakia]. – Spravodajca Slovenskej Mykologickej Spoločnosti 46: 22.

Tejklová T., Zíbarová L. (2017): Dvě rážovky se zajímavou ekologií [Two Nectria s.l. species with interesting habitats]. – Mykologický Sborník 94(2): 39–50.

Zíbarová L., Kout. J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species.  – Czech Mycology 69(1): 77–108.

Zíbarová L. (2017): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. I. Phlebia acanthocystis and Phlebia bispora (Meruliaceae). – Czech Mycology 69(1): 65–76.

Tejklová T., Zíbarová L. (2016) [2017]: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka II [Interesting fungus findings from “Podorlicko” area II.]. – Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.) 23(3–4): 45–72.

Kout. J., Zíbarová L. (2016) [2017]: Dřevomor Hypoxylon perforatum v České republice [Hypoxylon perforatum in the Czech Republic]. – Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.) 23(1–2): 39–43.

Kout J., Zíbarová L., Hejl L., Bartůšek M. (2016) [2017]: Nové lokality vzácných vřeckovýtrusých hub z jižních a západních Čech [Some new localities of rare Ascomycota in South and West Bohemia]. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56: 55-64.

Pouska V., Macek P., Zíbarová L., Ostrow H. (2016): How does the richness of wood-decaying fungi relate to wood microclimate? - Fungal Ecology. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2016.06.006

Zíbarová L., Kříž M. (2016): Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry [Focused on sedges – Epithele typhae and Resinomycena saccharifera, two overlooked species of our mycobiota]. - Mykologické listy 134: 42-54

Zíbarová L., Kříž M., Günther B. (2016): První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice [The first record of Gloiocephala menieri in the Czech Republic]. - Mykologické listy 133: 1–7.

Zíbarová L. (2016): Tři čísovcovité houby připomínající choroše. [Three cyphelloid fungi resembling polypores]. – Mykologický sborník 93 (1): 5–15.

Pouska V., Macek P., Zíbarová L. (2016): The relation of fungal communities to wood microclimate in a mountain spruce forest. - Fungal Ecology 21: 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2016.01.006

Kříž M., Zíbarová L., Marounek D. (2015): Zajímavé lupenaté houby v pozoruhodné mykologické lokalitě u Bechlína na Roudnicku. [Some interesting species of gilled mushrooms in a remarkable mycological locality near Bechlín]. – Mykologický sborník 92(3-4): 63–78.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné - Vuilleminia cystidiata se zvláštním zřetelem na severozápadní Čechy [Ecology and distribution of Vuilleminia cystidiata with special focus on NW Bohemia]. - Mykologické listy 132: 22-32.

Zíbarová L. (2015): Hojný výskyt vzácné houby škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) v severozápadní části Džbánu (okr. Louny) [An abundant occurence of the rare fungus Aleurocystidiellum disciforme in a northwest part of Džbán (Louny district)]. - Severočeskou přírodou 47: 81-85.

Zíbarová L. (2014): První nález teleomorfy vřeckovýtrusé houby masenky lišejníkové (Hypocreopsis lichenoides) v ČR. [The first record of teleomorph of ascomycete Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver in the Czech Republic]. - Erica 21: 51-56.

Zíbarová L. (2014): Hypomyces porphyreus, neobvyklý dvojník rodu housenice (Cordyceps s. l.). [Hypomyces porphyreus, an unusual double of the genus Cordyceps]. - Mykologické listy 128: 22-28.

Zíbarová L., Kout J. (2014): The first record of Skeletocutis ochroalba (Polyporaceae) in the Czech Republic. - Czech Mycology 66(1): 61-69.

Kout J., Zíbarová L. (2013): Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 65(1): 1-13.

Zíbarová L., Lepšová A. (2013): Macrofungi in Post-Minnig sites. - In.: Frouz [ed.] Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites. pp. 132-156.

 

 

Prezentace na konferencích [Conference presentations]:

Lepšová A. Zíbarová L. (2009): Houby na Sokolovských výspykách. Konference „Houby v antropogenním prostředí“. Praha

Zíbarová L., Prach K. (2011): Succession of macromycetes on abandoned sandpits: A comparison between restoration and spontaneus succesion. XVI. Congress of European Mycologists. Symvoli

Zíbarová L, Lepšová A. (2012): Ekologie makromycetů na narušených stanovištích na příkladu Sokolovských výsypek. Konference „Novinky v taxonomii, ekologii a chorologii velkých hub“. Praha

Pouska V., Ostrow H., Zíbarová L., Lepšová A. (2015): Wood-inhabiting fungi of a Central-European mountain spruce forest. Fungi of Central European Old-Growth Forests. Český Krumlov

Závěrečné zprávy z invetarizačních průzkumů [Final reports from mycological survays]:

Zíbarová L., Lepšová A. (2012): Inventarizační mykologický průzkum v NPR Velká Niva. Depon. Správa NP a CHKO Šumava. 29pp.

Zíbarová L. (2012): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Břehyně-Pecopala v r. 2012. Depon. SCHKO Kokořínsko. 14 pp.

Zíbarová L. (2012): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Polabská černava v r. 2012. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Červené blato v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2013): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Žofinka v r. 2012. Depon. SCHKO Třeboňsko. 11 pp.

Zíbarová L. (2013): Mykologický průzkum vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 27 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Velký a Malý Tisý v l. 2012-2013. Depon. SCHKO Třeboňsko. 16 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP U Nového Mlýna v r. 2013. Depon. SCHKO Český Kras. 15 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Medník v r. 2013. Depon. SCHKO Blaník 14 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Pochválovská stráň v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Bílichovské údolí v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Malý a Velký štít v r. 2015. Depon. SCHKO Křivoklátsko 14 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Ruda v l. 2012 a 2014. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Ve Studeném v r. 2013. Depon. SCHKO Blaník 15 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Libický luh v r. 2013. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Čtvrtě v l. 2012 a 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPR Kněžičky v l. 2013 - 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 13 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Žehuňský rybník v l. 2013 - 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 10 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Kaproun v l. 2013 a 2014. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP V Jezírkách v l. 2013 a 2014. Depon. SCHKO Třeboňsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2014): Průběžná zpráva z mykologického průzkumu v okolí Hory sv. Šebestiána za rok 2013. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 10 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality V Hlubokém. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality Dětanský Chlum. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2014): Orientační mykologický průzkum lokality Myslivna. Závěrečná zpráva. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 13 pp.

Kříž M., Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Údolí Lomského potoka (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Buky na Bouřňáku a pod Mikulovem (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Černý vrch (EVL Doupovské hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 11 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Mravenčák (EVL Doupovské hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 10 pp.

Zíbarová L. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Pekelské údolí (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Klokočka v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 11 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Peklo v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 14 pp. 

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Radouč v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Rečkov v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 12 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva z orientačního mykologického průzkumu NPP Slatinná louka u Velenky v r. 2015. Depon. SCHKO Kokořínsko. 9 pp.

Zíbarová L. (2015): Závěrečná zpráva zakázky „Mykologický průzkum vybraných lesních porostů přírodního parku Džbán“. Depon. KÚ Ústeckého kraje. 36 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Domaslavické údolí (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality VD Jirkov (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 17 pp.

Zíbarová L., Kříž M. (2015): Orientační mykologický průzkum lokality Vlčí důl (EVL Východní Krušné hory). Depon. KÚ Ústeckého kraje. 14 pp.

Lepšová A., Zíbarová L., Gaisler J., Mraček I., Morávková K. (2016): Závěrečná zpráva projektu č. 131402 „Mykologický průzkum lokality PS Opičák – 2. etapa“ v roce 2016. ZO ČSOP Armillaria Liberec. 19 pp.

Zíbarová L. (2017): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitách výstavby nádrží Senomaty a Šanov. – rukopis, 11 pp. depon. ČSOP Praha.

Zíbarová L. (2018): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Mokřady dolní Liběchovky. 16 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2018): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu lokality Vlčice u Křečan. 8 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Na Černčí. 13 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu lokality Havraní ostrov u Lovosic. 14 pp. Depon. KÚ Usteckého kraje.

Zíbarová L. (2019): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu NPP Jestřebské slatiny. 21 pp. Depon. AOPK Praha.

Tejklová T., Zíbarová L. (2019): Mykologický průzkum PR Polom. Závěrečná zpráva. 60 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Deštenské pastviny. 13 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Stráně Hlubokého dolu. 12 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Líska. 16 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Noldenteich. 15 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Ronov. 13 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Studený vrch. 18 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PR Vápenka. 22 pp. Depon. AOPK Praha.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitě plánované nádrže Šanov v letech 2019–2020. 13 pp.

Zíbarová L. (2020): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu na lokalitě plánované nádrže Senomaty v letech 2019–2020. 10 pp.

Zíbarová L., Běťák J., Dvořák D., Husáková D., Kříž M., Lepšová A. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu EVL Království v letech 2020–2021. 35 pp. Depon. KÚ Olomouckého kraje.

Lepšová A., Zíbarová L. (2021): Závěrečná zpráva z mykologického průzkumu PP Trotina. 10 pp.