Simocybe centunculus (Kržatka hnědoolivová)

Roztroušeně se vyskytující houbička, rostoucí od léta do podzimu na mrtvém, často silně rozloženém dřevě či větvičkách. Příbuzná kržatka honosná (Simocybe sumptuosa) tvoří mohutnější plodnice a liší se i mikroskopickými znaky. Nedořešená skupina, viz též kržatka hladká (Simocybe laevigata) rostoucí na tlejících ostřicích s odlišnou stavbou pokožky klobouku a kržatka Simocybe filopes na otevřených trávnících.

 

Simocybe centunculus

Simocybe centunculus NPP Rečkov, mokřadní olšina, větev Alnus, 10.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe centunculus

Simocybe centunculus PR Hrby,květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe centunculus

Simocybe centunculus NPP Pochválovská stráň, květnatá bučina, větev Carpinus, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe centunculus

Simocybe centunculus NPR Koda, potoční luh, zbytky dřevě listnáče, 31.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe centunculus

Simocybe centunculus PR Polom, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus,, 15.9.2015, (c) Lucie Zíbarová