Znalecke posudky v oboru mykologie

1) Hodnocení biotického napadení dřeva a dřevěných částí budov (dřevomorka, popraška atd.)

Znalecké posudky dle specifické potřeby zahrnují:

 • Popis typu a rozsahu poškození a ohrožení dřeva a dřevěných prvků v objektu stavby dřevokaznými houbami a xylofágním hmyzem v souladu s příslušnými normami ČSN EN 844-10, ČSN EN 844-11, ČSN49 0600-1, ČSN EN 1311
 • Stanovení vlhkosti řeziva a stavebního dřeva viz. ČSN EN 13183-2
 • Vyhledání příčinných souvislostí poškození při místním šetření
 • Návrh na prevenci napadení dřeva a objektů
 • Návrh na postup asanace napadeného dřeva a objektů
 • Dozor nad postupem preventivních opatření

 

2) Hodnocení výskytu mikroskopických hub v budovách

Znalecké posudky dle specifikace potřeby zahrnují:

 • Popis typu a rozsahu osídlení ploch (stěn) v budovách mikroskopickými houbami, odběry vzorků a jejich laboratorní vyšetření a determinace přítomých hub
 • Vyhledání příčinných souvislostí výskytu mikroskopických hub při místním šetření
 • Návrh na prevenci napadení objektu mikroskopickými houbami
 • Návrh na postup asanace napadeného objektu
 • Dozor nad postupem preventivních opatření

3) Hodnocení zdravotního stavu stromů