Galerina hybrida (Čepičatka smíšená)

Čepičatka rostoucí nejčastěji v červnu až červenci, ve vlhkých porostech rašeliníků, typicky na přechodových rašeliništích, oligotrofním vrchovištím se spíše vyhýbá. Na vhodných stanoviších se jedná o hojný druh. Význačná živými barvami, ojíněným třeněm, nepřítomností výrazného vela a mikroskopickými znaky: přezky na hyfách nepřítomny, cheilocystidy tibiiformní (hlavičkaté s rozšířenou bází), pleurocystidy chybí, bazidie tetrasporické, spory mandlovité, s ± rovnou adaxiální stranou, bradavčité, slabě dextrinoidní, s naznačeným klíčním pórem (calus) cca 9.5-10.5 x 5.5 μm. Podobná čepičatce kosťovité (Galerina mairei) s pozdnější fenologií a širšími (> 6 μm) a odlišně tvarovanými výtrusy, a s cheilocystidami s výrazným bříškem, od které nebyla dlouho odlišována. Lze zaměnit i s čepičatkou Galerina sphagnicola s odlišně tvarovanými cheilocystidami a přítomností pleurocystid. Na rašeliništích je hojná např. i čepičatka močálová (Galerina paludosa) a č. rašelinná (Galerina sphagnorum).

 

Galerina hybrida

Galerina hybrida NPP Jestřebské slatiny, přechodové rašeliniště, in Sphagnum, 5.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina hybrida

Galerina hybrida NPP Swamp, rašeliniště, Sphagnum, 7.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina hybrida

Galerina hybrida NPR Břehyně-Pecopala, přechodové rašeliniště, in Sphagnum, 4.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina hybrida

Galerina hybrida NPP Swamp, rašeliniště, Sphagnum, 7.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina hybrida

Galerina hybrida NPP Swamp, rašeliniště, Sphagnum, 7.6.2012, (c) Lucie Zíbarová