Tricholomopsis rutilans (Šafránka červenožlutá)

Tato nápadná a krásná houba se vyskytuje hojně na dřevě (nejčastěji pařezech, někdy zdánlivě ze země) jehličnanů, obvykle borovic, méně často smrku. Spory téměř kulovité až široce eliptické (Q < 1.4). Příbuzná šafránka plaménková (Tricholomopsis flammula) se odlišuje drobnějšími plodnicemi, třeněm bez vínové či červené barvy, růstem převážně v pralesovitých rezervacích a eliptickými výtrusy (Q = 1.5 - 1.6). Šafránka ozdobná (Tricholompsis decora) se liší méně masitými plodncemi s olivovými, nikoli nachovými šupinkami na klobouku.

 

Tricholomopsis rutilans

Tricholomopsis rutilans Krakonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis rutilans

Tricholomopsis rutilans Provodín, pískovna, okraj vodní nádrže, kmínek Pinus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis rutilans

Tricholomopsis rutilans výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, báze pahýlu Pinus, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová