Tephrocybe anthracophila (Penízovka uhelná)

Syn.: Lyophyllum anthracophilum

Hojná antrakofilní houba rostoucí od pozdního jara do podzimu na spáleništních. Pach zatuchle moučný. Spory kulovité, hladké, neamyloidní. Příbuzné druhy na obdobných stanovištích (penízovka tmavá - Tephrocybe atrata, p. osmahlá - T. ambusta) se liší charakterem spor. Fajodka spáleništní (Fayodia anthracobia) má kulaté, ornamentované a amyloidní spory. Kalichovka spáleništní (Myxomphalia maura) má sbíhavé lupeny a amyloidní široce eliptické výtrusy. Liškovec spáleništní (Faerberia carbonaria) má názké a hluboce sbíhavé lupeny, trochu připomínací lišty u lišek. Šupinovka spáleništní (Pholiota highlandensis) a slzivka skrutkomilná (Hebeloma pseudoamarescens) mají hnědý výtrusný prach a křehutka opýřená (Psathyrella pennata) pak výtrusný pach černý.

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila PR Údolí Doubravy, paseka, spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila NP České Švýcarsko, Mezní louka, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila NP České Švýcarsko, Černý důl,spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny,, 8.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila Oblík, sad, spáleniště, 6.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila PR Niva Doubravy, vlhká louka, spáleniště, 11.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila Oblík, sad, spáleniště, 6.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila Ostrava, halda Hedvika, spálené místo, 25.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila Doksy, zámecký park, staré spáleniště, 30.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe anthracophila

Tephrocybe anthracophila Vyborg (RUS), lesní spáleniště, 24.9.2007, (c) Lucie Zíbarová