Myxomphalia maura (Kalichovka spáleništní)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí převážně na spáleništích, vzácně i mimo ně. Pach nevýrazný, slabě zatuchlý až spermatický. Význačná sbíhavými lupeny a mikroskopicky amyloidními široce eliptickými sporami. Další druhy s podobnou ekologií: liškovec spáleništní (Faerberia carbonaria) s nízkými, žilnatými lupeny, penízovky z rodu Tephrocybe: p. uhelná (Tephrocybe anthracophila), p. tmavá - Tephrocybe atrata, p. osmahlá - T. ambusta) s nesbíhavými lupeny a neamyloidními sporami nebo fajodka spáleništní (Fayodia anthracobia) s kulatými, ornamentovanými a amyloidními sporami. 

 

Myxomphalia maura

Myxomphalia maura Bechlín, skládka kůry a dřevního odpadu, 10.10.2015, (c) Lucie Zíbarová