Psathyrella pennata (Křehutka opýřená)

Roztroušeně se vyskytující druh křehutky vázaný na lesní spáleniště. Význačná ekologií a výrazně vyvinutým velem (alespoň v mládí). Výrusy bez klíčního póru, pleurocystidy špičaté se ztlustlou stěnou. Viz např. hnojník zajícový (Coprinopsis jonesii) na obdobných stanovištích či křehutka vlásenitá (Psathyrella fibrillosa) má výtrusy s klíční pórem a roste mimo spáleniště na větvičkách a silně rozloženém dřevě.

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Černý důl, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 24.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Černý důl, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 8.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, údolí Suché Bělé, spáleniště po kůrovcové smrčině, 19.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Mezní Louka, spáleniště po acidofilní bučině, 30.6.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Mezní Louka, páleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 2.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Mezní Louka, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Černý důl, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 8.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata NP České Švýcarsko, Mezní Louka, páleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 2.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Hajnice u Mirochova, lesní spáleniště, 24.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Dřevčice, paseka, spáleniště, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Dřevčice, paseka, spáleniště, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová