Phellinus punctatus (Ohňovec tečkovaný)

Syn.: Fomitiporia punctata

Hojný, vždy rozlitý druh ohňovce, běžný na živém i mrtvém dřevě listnáčů, zejména vrb, případně lísek, habru atd. Způsobuje bílou hnilobu dřeva. Význačný polštářovitými plodnicemi a drobnými póry. Morfologicky a mikroskopicky nerozlišitelný je ohňovec středmořský (Phellinus mediterraneus) Viz ohňovec řešetlákový (Phellinus rhamni) a o. rezavý (Phellinus ferruginosus).

 

Phellinus punctatus

Phellinus punctatus NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, starý nálet vrb, osik a bříz, kmínek Salix caprea, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellinus punctatus

Phellinus punctatus NPR Zhejral, podmářený porost křovitých vrb, kmínek Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová