Trametes trogii (Outkovka Trogova)

syn.: Funalia trogii, Coriolopsis trogii, Trametella trogii

Lignikolní chorošovitá houba způsobující bílou hnilobu. Roste hojně na dřevě listnáčů, nejčastěji osiky a jiných topolů. Druh, který se v posledních letech nápadně šíří. Příbuzná outkovka francouzská (Coriolopsis gallica) má rezavou dužninu. Viz též outkovka vonná (Trametes suaveolens) a o. chlupatá (Trametes hirsuta). Z Francie byla popsána outkovečka Antrodiella pirumspora, která se vyskytuje na starých plodnicích outkovky Trogovy.

 

Funalia trogii

Trametes trogii NPR Velký a Malý Tisý, lesní lem, živý kmen Populus tremula, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Funalia trogii

Trametes trogii NPR Břehyně-Pecopala, vlhká acidofilní doubrava, padlý kmen Populus, 16.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Funalia trogii

Trametes trogii NPR Ruda, nálet osiky, větev Populus tremula, 18.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Funalia trogii

Trametes trogii NPR Velký a Malý Tisý, nálet osiky, padlý kmen Populus tremula, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Funalia trogii

Trametes trogii NPR Řežabinec a Řežabincké tůně, rozpadající se nálet osiky a břízy, pahýl Populus tremula, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Funalia trogii

Trametes trogii CHÚ Sihoť [SK], lužní les, větev Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová