Cerrena unicolor (Outkovka jednobarvá)

Hojný, jednoletý polorozlitý choroš rostoucí na dřevě listnáčů, často břízy nebo osiky. Způsobuje bílou hnilobu. Nápadný šedými a často labyrintickými póry. Žije v symbióze s pilořitkami (Tremex fusicornis).

 

Cerrena unicolor

Cerrena unicolor EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, náletové dřeviny, padlý kmen Populus tremula, 13.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cerrena unicolor

Cerrena unicolor (detail hymenia) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, náletové dřeviny, padlý kmen Populus tremula, 13.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cerrena unicolor

Cerrena unicolor NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, starý nálet osik, bříz a vrb, báze pahýlu Betula, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cerrena unicolor

Cerrena unicolor NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, starý nálet osik, bříz a vrb, báze pahýlu Betula, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cerrena unicolor

Cerrena unicolor NPR Ruda, nálet osiky, báze padlého kmene Populus tremula, 18.7.2012, (c) Lucie Zíbarová