Xylaria carpophila (Dřevnatka číškomilná)

Drobná a nenápadná vřeckovýtrusá houba rostoucí roztroušeně až hojně na číškách buku. Na jaře se lze hojně setkat s nepohlavní fází (bíle ojíněné spičky stromat), pohlavní fáze (perithecia) se vytváří na podzim a nalézá se dosti zřídka. Viz např. dřevnatka hlohová (Xylaria oxyacanthae) na sklerotizovaných plodech hlohu nebo dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon) na dřevě.

 

Xylaria carpophila

Xylaria carpophila PR Broumovská bučina, Eu-Fagion, číška Fagus sylvatica, 2.11.2007

 

Xylaria carpophila

Xylaria carpophila (nepohlavní fáze) PR Polom, květnatá bučina, číska Fagus, 2.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria carpophila

Xylaria carpophila (nepohlavní fáze) PR Pučanka, bučina na vápenci, číška Fagus sylvatica, 14.5.2013