Immotthia atrograna

Vřeckovýtrusá houba rostoucí (paraziticky?) na některých druzích dřevomorů (Hypoxylon s.l. ), například na dřevomoru běloústém (Hypoxylon perforatum). Napadená stromata dřevomorů vypadají zčernalá, při pohledu lupou je však patrné, že jsou pokrytá drobnými nahloučenými perithecii. Málo známý a patrně přehlížený druh.

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna NPP Polabská černava Království, dubohabřina, větrv Fraxinus, stroma Hypoxylon sp.,25.2.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna NPP Polabská černava Království, dubohabřina, větrv Fraxinus, stroma Hypoxylon sp.,25.2.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna NPP Polabská černava Království, dubohabřina, větrv Fraxinus, stroma Hypoxylon sp.,25.2.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna EVL Království, dubohabřina, fragment větve Fraxinus, stroma Hypoxylon perforatum, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna PR Království, dubohabřina, větev Fraxinus, stroma Hypoxylon perforatum?, 24.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna PR Kosteelcké bory, osmělý buk v boru, padlý kmen Fagus, stará stromata Jackrogersella cohaerens, 8.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Immotthia atrograna

Immotthia atrograna (askospory, H2O, 1000x), 24.5.2020, (c) Lucie Zíbarová