Tubeufia cerea (Tubeufie vosková)

Drobná pseudothecia této vřeckovýtrusé houby můžeme nalézt na mrtvém dřevě či starých plodnicích pyrenomycetů. V druhém případě může na první pohled připomínat rážovku houbomilnou (Nectria episphaeria). Význačná přehrádkovanými sporami, bitunikátními vřecky a svazky krátkých, tmavě pigmentovaných chloupků.

 

Tubeufia cerea

Tubeufia cerea PP Stráně Hlubokého dolu, dubohabřina, větev Fagus, 17.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubeufia cerea

Tubeufia cerea NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, stará stromata Hypoxylon fuscum, 4.3.2014, (c) Lucie Zíbarová