Nectria episphaeria agg. (Rážovka houbomilná)

Syn.: Dialonectria episphaeria

Roztroušeně až hojně se vyskytující drobné plodnice této vřeckovýtrusné můžeme nalézt v průběhu celého roku na starých stromatech tvrdohub, nejčastěji korovitek (Diatrype). Zasychající plodničky májí apex často ze stran smáčklý. Komplex většího počtu druhů s preferencí pro různé hostitele. Existují i další rážovky (Nectria s. l.) s podobnou ekologií, např. rážovka Purtonova (Nectria purtonii), odlišení některých druhů je však na základě morfologie nemožné.

 

Nectria episphaeria

Nectria episphaeria agg. PR Velký Vápenný, květnatá bučina, větev Fagus, staré stroma Diatrype, 12.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria episphaeria

Nectria episphaeria agg. NPP Medník, dubohabřina, větev Carpinus, staré stroma Diatrype, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria episphaeria

Nectria episphaeria agg. Deštnice, teplomilná doubrava, staré stroma Diatrype, 28.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria episphaeria

Nectria episphaeria agg. NPP Medník, dubohabřina, větev Carpinus, staré stroma Diatrype, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria episphaeria

Nectria episphaeria agg. NPR Ve Studeném, dubohabřina, větev Carpinus, staré stroma Diatrype, 10.7.2013, (c) Lucie Zíbarová