Tremella obscura (Rosolovka)

Parazitický heterobazidiomycet rostoucí v plodnicích kropilek (Darcymyces). Její přítomnost se dá odhalit pouze pod mikroskopem. Obdobnou ekologii mají i další zástupci rodu, v kropilkách roste např. i Tremella penetrans nebo Tremella giraffa.

 

Tremella obscura

Tremella obscura (hostitel Dacrymyces cf. lacrymalis) PR Ronov, dubohabřina, větev Tilia, 17.3.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella obscura

Tremella obscura (spory a bazidie, Kongo červeň v amoniaku, 1000x), 17.3.2020, (c) Lucie Zíbarová