Mycena silvae-nigrae (Helmovka smrková)

Roste jednotlivě, převážně zjara, na dřevě jehličnanů (borovice, smrk, jedle) obvykle v pokročilejších stadiích rozpadu. Význačná pachem po kyselině dusičné, bisporickými bazidiemi a velkými sporami. Ve vyšších polohách hojná. Od podobné helmovky louhové (Mycena stipata) se stejným pachem a rostoucí na stejných substrátech, převážně (nikoli však výlučně!) ve skupinkách a na podzim, je bezpečně rozlišitelná pouze mikroskopicky (M. stipata má tetrasporické bazidie a menší spory). Helmovka zelenobřitá (Mycena viridimarginata) s podobnou ekologií se odlišuje plodnicemi s olivovým odstínem a často tmavěji zbarveným ostřím lupenů.

 

Mycena silvae-nigrae

Mycena silvae-nigrae NPP Peklo, potoční luh, pahýl Picea, 27.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena silvae-nigrae

Mycena silvae-nigrae NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Picea, 22.4.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena silvae-nigrae

Mycena silvae-nigrae Dívčí kámen, jedlobučina, padlý kmen Picea, 17.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena silvae-nigrae

Mycena silvae-nigrae PR Hrby, Eu-Fagion, kmen Picea, 1.4.2007

 

Mycena silvae-nigrae

Mycena silvae-nigrae PR Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, zetlelý pařez jehličnanu, 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová