Mycena pura (Helmovka ředkvičková)

Velmi hojná a svou barvou a pachem nápadná helmovka. Roste od jara do podzimu v listnatých a jehličnatých lesích, zpravidla na silnější vrstvě opadu, obvykle udávána jako saprotrof, ale patrně může vstupovat do biotrofních vztahů s kořeny dřevin (mykorhiza?). Proměnlivý druh, či spíše komplex kryptických druhů. Pach po ředkvičkách (vlhká zeď). Jedovatá! Podobné druhy: helmovka narůžovělá (Mycena rosea), h. zoubkatá (Mycena pelianthina), h. dvojvonná (Mycena diosma), h. nafialovělá (Mycena pearsoniana), h. žlutofialová (Mycena luteovariegata) aj.

 

Mycena pura

Mycena pura Olšina na Šumavě, mladá kulturní smrčina, sub Picea, 12.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pura

Mycena pura výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, sub Pinus, Quercus, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pura

Mycena pura f. alba PR Račí údolí, květnatá bučina, okraj cesty, sub Fagus, Acer, 6.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena pura f. alba

Mycena pura f. alba Srdov, sub Fagus, Quercus, 31.10.2011, (c) Lucie Zíbarová