Mycena rosea (Helmovka narůžovělá)

Helmovka z příbuzenstva helmovky ředkvičkové (Mycena pura), se kterou má společný ředkvový pach a pravděpodobně i jedovatost. Roste na podzim roztroušeně až hojně v opadu pod listnáč méně jehličnany, přičemž dává přednost neutrálním až bazickým, dobře úživným půdám. Na rozdíl od helmovky řekvičkové plodnice h. narůžovělé nikdy nemají fialový odstín a bývají obvykle statnější, s kuželovitým kloboukem. Mnohem drobnějším druhem bez ředkvového pachu je helmovka růžová (Mycena rosella).

 

Mycena rosea

Mycena rosea PR Libochovka, suťový les, sub Fagus, Acer, 24.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena rosea

Mycena rosea NPP Peklo, potoční luh, okraj cesty, sub Alnus, Aesculus, Padus, 18.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena rosea

Mycena rosea EVL Údolí LUžnice a Vlásenického potoka, sub Acer, Tilia, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena rosea

Mycena rosea Sokolov, výsypka Velký Rýzl, sub Quercus, 24.10.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena rosea

Mycena rosea Vlkov, Velký Horusický rybník, smíšený kulturní les, sub Picea, Quercus, 6.10.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena rosea

Mycena rosea PP Jílovské tisy, suťový les, sub Acer pseudoplatanus, Picea, Larix, Betula, 26.5.2014, (c) Lucie Zíbarová