Hebeloma mesophaeum (Slzivka opásaná)

Nejběžější druh ze slzivek s vyvinutou pavučinkou (kortinou). Roste běžně na narušených stanovištích v časných stádiích sukcese, případně i na spáleništích, pod jehličnany i listnáči. Mykorhizní a značně proměnlivý druh. Význačná mikroskopickými znaky: vícméně válcovité, jen jemně ornamenotované, nedextrinoidní spory.  Podobná je např. světlejší a mohutnější slizivka špinavá (Hebeloma subtortum).

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum PR Údolí Teplé, železniční násep, sub Picea, Betula, Populus tremula, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum Hlavatce, výtopa Nového Rybníka, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 19.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum České Budějovice, areál PřF JčU, sub Quercus, 4.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum České Budějovice, areál PřF JčU, sub Picea, 4.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum Sokolov, předpolí lomu Jiří, sub Salix caprea, 4.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum Horní Malá Úpa, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, Salix caprea, 26.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hebeloma mesophaeum

Hebeloma mesophaeum Sokolov, výsypka Antonín, sub Salix, Populus tremula, 18.10.2016, (c) Lucie Zíbarová