Galerina marginata agg. (Čepičatka jehličnanová)

Syn: Galerina unicolor, Galerina autumnalis

Prudce jedovatý druh rostoucí hojně na podzim na zetlelém dřevě, vzácněji i na zemi bez zjevného spojení se dřevem. Jakkoli český název napovídá vazbu na dřevo jehličnanů, běžně se vyskytuje i na mrtvém dřevě listnáčů. Značně proměnlivý druh, v rámci kterého byl dříve rozpoznáván větší počet taxonů, dnes se považují za jeden, široce pojímaný druh, nicméně další studium je nutné. Nebezpečná především pro možnou záměnou s jedlou opeňkou měnlivou (Kuehneromyces mutabilis), se kterou v některých případech může růst i na stejném kmeni. Viz čepičatka hnědonohá (Galerina badipes).

 

Galerina marginata

Galerina marginata NPR Libický luh, tvrdý luh, opřená větev Populus, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata Provodín, pískovna, větev Salix, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata PR Český Jílovec, mechatý kmen Quercus, 7.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata ('unicolor') PR Bučina u Žďáru, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 2.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata Mělnická Vrutice, olšina, zetlelý kmen Alnus glutinosa, 28.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata ('unicolor') Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Fraxinus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata ('unicolor') PR Buky u Vysokého Chvojna, kulturní smrčina, větev Betula, 2.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata Kyšperk, květnatá bučina, padlý kmen Acer, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina marginata

Galerina marginata Krakonošova snídaně, smrčina, okraj cesty, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová