Flammulina velutipes s. l. (Penízovka sametonohá)

Hojný druh rostoucí převážně v pozdním podzimu a počátkem zimy (vzácně i mimo toto období) na dřevě listnáčů. Bělavé plodnice se označují jako forma bílá (f. lactea). V Evropě se vyskytuje několik a vněkterých případech i obtížně rozlišitelných druhů například, kromě penízovky samentonohé v úzkém pojetí (Flammulina velutipes s. str.) i penízovka letní (Flammulina fennae), p. jehlicová (Flammulina ononidis), p. pružná (Flammulina elastica), Flammulina rossica, Flammulina finlandica a Flammulina cephalariae. Jedlá.

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes PR Pístecký les, tvrdý luh, větev Tilia, 10.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes Vráž u Písku, pařez listnáče, 3.3.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes Chabařovice, vrbina, větev Salix, 11.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes Dívčí Kámen, padlý kmínek Salix caprea, 9.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes Ústí nad Labem, Průčelská rokle, suťový les, pařez listnáče, 29.12.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes Ústí nad Labem, Střížovický vrch, dubohabřina, kmen Quercus, 24.12.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulina velutipes

Flammulina velutipes NPP Jestřebské slatiny, porost křovitých vrb, větev Salix, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová