Volvariella murinella (Kukmák myší)

Saprotrofní druh vzácně rostoucí na zemi ve světlých listnatých lesech, lesních lemech, často na mechatých lesních pěšinách, typicky na bazickém podloží. Význačný vláknitě plstnatým až drobně šupinkatým kloboukem, šedou pochvou a cheilocystidami bez nepravidelných a větvených prstovitých výběžků. Viz kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta) rostoucí na zbytcích dřeva s cheilocystidami, které často vybíhají do prstovitých výběžků. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Volvariella murinella

Volvariella murinella Eváň, olšo-jasanový luh, sub Alnus, Fraxinus, Acer campestre, 1.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella murinella

Volvariella murinella Nečemice, potoční luh, okraj cesty, sub Acer, Tilia, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Volvariella murinella

Volvariella murinella Dřevíč, mechatá lesní cesta, sub Quercus, Swida, Prunus spinosa, 4.8.2014, (c) Lucie Zíbarová