Echinoderma echinaceum (Bedla oježená)

Syn.: Lepiota echinacea

Vzácnější bedla z okruhu bedly ostrošupinné (Echinoderma asperum) rostoucí v jehličnatých, smíšených či listnatých lesích, parcích, podél cest, na ruderálních místech apod., zpravidla na živnami bohatších stanovištích. Bez prstenu, šupiny jehlancovité, až 2mm dlouhé a snadno oddělitelné. Viz bedla podobná (Echinoderma perplexum).

 

Lepiota echinacea

Echinoderma echinaceum Bukovka, mladá výsadba listnáčů, sub Quercus, 17.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinacea

Echinoderma echinaceum Dluhoště, Dálava, smrčina, okraj cesty, sub Picea, Salix, Betula, 5.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota echinacea

Echinoderma echinaceum NPP Peklo, potoční luh, okraj cesty, sub Alnus, Aesculus, Padus, 18.9.2021

 

Lepiota echinacea

Echinoderma echinaceum Bukovka, mladá výsadba listnáčů, sub Quercus, 17.8.2020, (c) Lucie Zíbarová