Echinoderma perplexum (Bedla podobná)

Syn.: Lepiota perplexa

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na úživných, na báze bohatších půdách. Od podobné a hojnější bedly ostrošupinné (Echinoderma asperum) se liší např. absencí prstenu, od dalších příbuzných druhů pak tvarem spor a mikroskopickou strukturou pletiv v ostnech. Viž též např. bedla oježená (Echinoderma echinaceum).

 

Lepiota perplexa

Echinoderma perplexum NPP U Nového mlýna, výsadba borovice černé na vápenci, sub Pinus nigra, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota perplexa

Echinoderma perplexum Lovosice, Havraní ostrov, degradovaný lužní les, sub Populus, Acer, Ulmus, 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota perplexa

Echinoderma perplexum NPR Pochválovská stráň, vápnomilná bučina, sub Fagus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová