Inocybe dulcamara (Vláknice potměchuťová)

Roztroušeně se vyskytující druh vláknice rostoucí pod vrbami (zejm. Salix caprea), osikami, břízami a borovicemi zejména na bazických, ale i kyselých substrátech. Hojnější je na narušených a sukcesních stanovištích, v zapojených lesích s vyšší vrstvou humusu se naopak už takřka nevyskytuje. Mykorhizní druh, stejně jako všechny ostatní vláknice. Spory vejčité až eliptické, metuloidní pleurocystidy chybí. Komplex drobných, špatně rozpoznatelných druhů druhů, viz též vláknce širosporá (Inocybe latispora) či vláknice Aghardova (Inocybe aghardii).

Inocybe dulcamara

Inocybe dulcamara Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, 13.8.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe dulcamara

Inocybe dulcamara Lítovská Výsypka, sub Pinus, 30.6.2007, (c) Lucie Zíbarová