Amanita echinocephala (Muchomůrka ježohlavá)

Syn.: Amanita solitaria

Vzácnější druh muchomůrky rostoucí od léta do podzimu pod listnáči (dub, hab, líska, lípa, buk), zpravidla na těžších půdách bohatších na báze. Vyskytuje se nejen v lesích, ale s oblibou i v parcích, stromořadích nebo na hřibitovech. Snadno poznatelný druh pro nepříjemný pach a jehlancovité bradavky. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Viz muchomůrka šiškovitá (Amanita strobiliformis).

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, sub Quercus, 30.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala Dlouhopolsko, intravilán, parčík, sub Pinus, Tilia, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala Ústí nad Labem - Klíše, zahrada, sub Tilia, 5.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala EVL Vrbka, Quercion pubescenti-petrae, sub Quercus, Crataegus, 15.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, sub Quercus, Tilia, 22.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala EVL Vrbka, výsadba lípy, sub Tilia sp., 15.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita echinocephala

Amanita echinocephala EVL Evaňská rokle, Quercion pubescenti-petrae, sub Quercus, 7.9.2010, (c) Lucie Zíbarová