Flammulaster limulatus (Kržatka šikmá)

Vzácná dřevokazná houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (nejčastěji javorech či bucích) i vzácněji i jehličnanů. Dává přednost vlhkým, stinným, často suťovým lesům ve vyšších polohách. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Podobné druhy např. kržatka ostnitá (Flammulaster muricatus), kržatka rezavá (Flammulaster ferrugineus) či kržatka Flammulaster nova-silvensis.

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, padlý kmen Acer, 30.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus PR Fabián, květnatá bučina, padlý kmen Acer pseudoplatanus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Fagus, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus PR Studený vrch, suťový les, kmen Acer, 16.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, padlý kmen Fraxinus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmen Pinus, 13.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster limulatus

Flammulaster limulatus PP Domaslavické údolí, acidofilní bučina, kmen Fagus, 15.9.2014, (c) Lucie Zíbarová