Galerina sideroides (Čepičatka zvoncovitá)

Syn.: Galerina stylifera

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující čepičatka rostoucí na podzim na mrtvém dřevě jehličnanů, větévkách apod. hojnější ve vyšších polohách. Oproti čepičatce klenuté (Galerina camerina) má lesklý, lepkavý klobouk, je celkově větší a roste spíše později na podzim.

 

Galerina sideroides

Galerina sideroides Radvanovický vrch, jedlobučina, dřevní drť pod kmenem, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina sideroides

Galerina sideroides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, potoční luh, kmen Picea v potoce, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina sideroides

Galerina sideroides Břínkov, květnatá bučina, větve Pinus, 30.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina sideroides

Galerina sideroides PR Vápenka, suťový les, větve Picea, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Galerina sideroides

Galerina sideroides NPR Velká Niva, kulturní les, dřevní zbytky Abies, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová