Mycena purpureofusca (Helmovka hnědopurpurová)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od počátku léta do podzimu na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk, borovice). Od podobné a hojnější helmovky červenobřité (Mycena rubromarginata) rostoucí na obdobném substrátu se pozná tmavšími, více fialovými odstíny a mikroskopicky tvarem cheilocystid a nepřítomností přezek. Helmovka krvavá (Mycena sanguinolenta) je subtilnější a roní hnědočervené mléko, roste spíše v opadu. Podobná je i helmovka Mycena seynii, ale roste na šiškách borovic v oblastech Evropy s mírnou zimou.

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kořeny mrtvé stojící Pinus, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca NPP Peklo, mokřadní olšina, kmen Picea, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca NPR Salajka, jedlobučina, padlý kmen Abies, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca (detail lupenů) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kořeny mrtvé stojící Pinus, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena purpureofusca

Mycena purpureofusca PR Milešický prales, jedlobučina, kmen Abies, 1.6.2016, (c) Lucie Zíbarová