Strobilurus tenacellus (Penízovka nahořklá)

Hojná drobnější houba rostoucí na jaře (duben-květen) na šiškách borovic. Význačná ekologií a mírně nahořklou chutí. Na obdobném substrátu a ve stejnou dobu roste i penízovka provázková (Strobilurus stephanocystis), která se odlišuje zcela mírnou chutí a jiným tvarem cystid. Na borových šiškách hoste hojně i lžičkovec šiškový (Auriscalpum vulgare). Viz též penízovka smrková (Strobilurus esculentus), rostoucí brzy zjara na šiškách smrku a penízečka drobnovýtrusá (Baeospora myosura) též obvykle na šiškách smrku a s hustými lupeny.

 

Strobilurus tenacellus

Strobilurus tenacellus EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, šiška Pinus sylvestris, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Strobilurus tenacellus

Strobilurus tenacellus NPP U Nového mlýna, výsadba borovice černé, šiška Pinus nigra, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus malachioides

Strobilurus tenacellus (spory a pleurocystidy, Congo Red, 1000x), 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová