Strobilurus stephanocystis (Penízovka provázková)

Tato penízovka roste hojně zjara (duben-květen) na šiškách borovic. Podobná a též hojná penízovka nahořklá (Strobilurus tenacellus), která roste ve stejné době na stejném substrátu, za vlhka s prosvítavě čárkovaným kloboukem na okraji, se bezpečně pozná jen mikroskopicky podle tvaru pleurocystid. Oba druhy lze nalézt i pospolu na stejném stanovišti. Na smrkových šíškách roste na jaře (byť o něco časněji) penízovka smrková (Strobilurus esculentus). Viz též lžičkovec šiškový (Auriscalpium vulgare) a helmovka šiškomilná (Mycena plumipes).

 

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis Staré Splavy, kulturní bor na písku, šiška Pinus sylvestris ukrytá v půdě, 26.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis NPR Velký a Malý Tisý, okraj rašelinného boru, šiška Pinus sylvestris, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis (pleurcystidy, spory a bazidie, Congo red, 1000x), 4.4.2019, (c) Lucie Zíbarová