Mycena olida (Helmovka žlutavotemenná)

Roztroušeně se vyskytující drobnější helmovka rostoucí na kůře listnatých stromů, často na živých, mechatých kmenech, po celý rok, zvláště během vlhčího období. Velmi podobná je helmovka zimní (Mycena hiemalis) s tmavším temenem klobouku a jinými mikroznaky. Oba druhy se často vyskytují spolu.

 

Mycena olida

Mycena olida PR Všetatská černava, porost vrb podél železniční tratě, borka živé Salix alba, 22.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena olida

Mycena olida NPP U Nového mlýna, mladá výsadba lípy, mechatý pařízek Tilia, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena olida

Mycena olida PP Radobýl, jasenina, větev Fraxinus, 20.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena olida

Mycena olida PR Studený vrch, květnatá bučina, báze živého kmene Fagus, 22.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena olida

Mycena olida PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena olida

Mycena olida PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová