Mycena hiemalis (Helmovka zimní)

Hojný drobný druh helmovky rostoucí na mechaté borce obvykle živých kmenů listnáčů. Jakkoli druhové jméno naznačuje růst v zimní polovině roku, zcela běžně se za vlhkého počasí vyskytuje již od počátku léta. Dává přednost stanovištím s vysokou vzdušnou vlhkostí. Význačná ekologií a uzce připojenými (nesbíhavými lupeny). Od podobné helmovky žlutavotemenné (Mycena olida) rostoucí na stejných stavovištích se spolehlivě pozná pouze mikroskopicky (divertikulátní pokožka klobouku u M. hiemalis), nicméně plodnice h. zimní bývají obvykle intenzivněji pigmentované. Helmovka bílá (Mycena alba) má široce připojené až sbíhavé lupeny. Na mechaté kůře roste taktéž helmovka hořkomléčná (Mycena erubescens) s hořkou chutí a třeněm, který roní bezbarvý latex.

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis Šanov, potoční luh, borka padlého kmene Salix, 3.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis Liberec, Opičák, lužní les, borka živého Populus, 24.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis NPP Polabská černava, vrbina, mechatá borka Salix, 2.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis PP Radobýl, zarůstající sad, mechatý živý kmen Juglans, 20.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis PR Pístecký les, tvrdý luh, borka Salix, 10.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis NPP Dlouhoposko, vrbina, mechatá borka Salix, 16.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena hiemalis

Mycena hiemalis Kunžak, údolí potoka, mechatý kmen Tilia na okraji cesty, 6.7.2012, (c) Lucie Zíbarová