Hygroaster asterosporus (Kalichovka hvězdovýtrusá)

Syn.: Omphaliaster asterosporus

Vzácně, jen místy roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od jara do podzimu v jehličnatých lesích, především smrčinách na chudých, kyselých půdách. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Význačná bradavčitými výtrusy, moučnou vůní a prosvítavě rýhovaným kloboukem.

 

Hygroaster asterosporus

Hygroaster asterosporus Mirochov, Hajnice, kulturní smrčina, lesní cesta, 29.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygroaster asterosporus

Hygroaster asterosporus Písečný vrch u Sadské, okraj pískovny, výsadba Pinus, 26.4.2008, (c) Anna Lepšová

 

Hygroaster asterosporus

Hygroaster asterosporus (spory a bazidie, Congo Red, 1000x), 29.4.2016, (c) Lucie Zíbarová