Mycenella trachyspora (Helmovka drsnovýtrusá)

Vzácná helmovka rostoucí na zemi nebo na velmi zetlelém dřevě, zpravidla na vápnitých substrátech, často na mechatých místech. Pach nevýrazný. Plodnice mají tendenci k rezavému skvrnatění. Podobné druhy, např. helmovka vrbová (Mycenella salicina), helmovka mechomilná (Mycenella bryophila) či helmovka perlovýtrusá (Mycenella lasiosperma), lze spolehlivě odlišit pouze mikroskopicky.

 

Mycenella trachyspora

Mycenella trachyspora PP Zámecký park Liblice, tvrdý luh, na zemi, sub Quercus, Acer, Fraxinus, 27.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycenella trachyspora

Mycenella trachyspora NPP Polabská černava, travnatá lesní cesta, 16.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycenella trachyspora

Mycenella trachyspora Dřevíč, porost křovin, mechatá polní cesta, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycenella trachyspora

Mycenella trachyspora Vinařice, smrčina na opuce, lesní prameniště, sub Picea, 8.9.2015, (c) Lucie Zíbarová