Pseudotomentella rhizopunctata (Vatovka)

Vzácná vatičkovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů i listnáčů, patrně může jako ostatní vatičkovité houby vytvářet plodnice i na detritu, opadlé borce, půdě apod. Význačná mikroskopickými znaky, zejména přítomností chlamydospor v subikulu a hyfami bez přezek.

 

Pseudotomentella rhizopunctata

Pseudotomentella rhizopunctata PR Miletínky, hadcový bor, větev Pinus, sub Pinus, Picea, 27.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Pseudotomentella rhizopunctata micro

Pseudotomentella rhizopunctata (spory, chlamydospory, bazidie, Melzerovo reagens, 1000x), 27.9.2020, (c) Lucie Zíbarová