Athelia arachnoidea (Kornatečka pavučinovitá)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů v různých bitopech, častěji v chladnější polovině roku. Od ostatních druhů z komplexu kornatečky obecné (Athelia epiphylla) se pozná bisporickými bazidiemi.

 

Athelia arachnoidea

Athelia arachnoidea PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, opadlá borka Populus, 9.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia arachnoidea

Athelia arachnoidea PP Blšanský chlum, skalní step, větev listnáče, 29.1.2018, (c) Lucie Zíbarová