Gloeocystidiellum clavuligerum (Koroveček drobnovýtrusý)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů, zejména vrb a topolů. Význačný mikroskopickými znaky (amyloidní, ornamentované a široce eliptické spory, přítomné přezky, hojné gloeocystidy). Plodnice někdy příjemně voní. Viz koroveček okrovějící (Gloeocystidiellum porosum).

 

Gloeocystidiellum clavuligerum

Gloeocystidiellum clavuligerum NPR Libický luh, náletové dřeviny, padlý kmínek Populus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum clavuligerum

Gloeocystidiellum clavuligerum NP Šumava, Žlebský vrch, suťový les, kmen Fagus, 5.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum clavuligerum

Gloeocystidiellum clavuligerum NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus, 29.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum clavuligerum

Gloeocystidiellum clavuligerum NPR Šúr [SK], měkký luh, větev Salix, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová