Gloeocystidiellum porosum (Koroveček okrovějící)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, zejména buku, vzácněji jehličnanů. Od podobných druhů se pozná pouze na základě mikroskopických znaků (amyloidní, ornamentované, eliptické až téměř válcovité spory, přezky přítomny, hojné gloeocystidy). Koroveček drobnovýtrusý (Gloeocystidiellum clavuligerum) se odlišuje široce eliptickými až téměř kulovitými sporami.

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum Hlinná, hromada větví u cesty, větev Populus, 23.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, opadlá větvička Fagus, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum Velká Javorská, Bobří soutěska, suťový les, větev Abies, 24.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum NPP Jestřebské slatiny, křovité vrbičky, větev Salix, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum PR Studený vrch, květnatá bučina, větev Fagus, 17.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeocystidiellum porosum

Gloeocystidiellum porosum Fojtovice, suťový les, opadlá silná větev Fagus, 22.4.2023, (c) Lucie Zíbarová