Porostereum spadiceum (Pevník kaštanový)

Syn.: Lopharia spadicea

Roztroušeně se vyskytující dřevorozkladný druh rostoucí na dřevě listnáčů (dub, habr, líska, javor aj.). Hojnější především v nižších polohách. Způsobuje bílou hnilobu. Viz pevník dvoubravý (Laxitextum bicolor).

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Acer campestre, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Drbákov-Albertovy skály, acidofilní teplomilná doubrava, padlý kmínek Robinia, 31.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Libický luh, tvrdý luh, opadlá větev Quercus, 20.2.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Acer campestre, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Corylus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Corylus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum PR Myslivna, potoční luh, větev Populus, 3.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Porostereum spadiceum PP U Pohránovského rybníka, lužní les, větev Salix, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová