Laxitextum bicolor (Pevník dvoubarvý)

Pevník rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji buku. Rozroušeně, místy hojně se vyskytující druh, hojnější v pralesovitých bučinách a suťových lesích. Nápadný světlým okrajem. Viz též pevník kaštanový (Porostereum spadiceum), pevník chlupatý (Stereum hirstum), pevník žlutookrový (Stereum ochraceoflavum), pevník nachový (Chondrostereum purpureum), pevníkovec ztlustlý (Amylostereum areolatum) či pevníkovec tenký (Amylostereum chailetii).

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, větev Fagus, 2.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmínek Tilia, 25.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor PR Fabián, květnatá bučina, větev Fagus sylvatica, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor PR Broumovská bučina, suťový les, kmínek Fagus sylvatica, 2.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor PR Pleš, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 15.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor PR Broumovská bučina, suťový les, větve Fagus sylvatica, 2.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor NPR Červené Blato, rašelinný bor, větev Betula, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová