Crustomyces subabruptus (Zubatka tvrdá)

Syn.: Cystostereum subabruptum, Odontia subabrupta, Cystostereum pini-canadense

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (převážně buku), vz. jehličnanů v pralesovitých porostech. Dává přednost dřevu spíše v počátečních stádiích rozkladu. Plodnice jsou nápadně tuhé, krustovité a tlusté, obtížně oddělitenlé od substrátu. Makroskopicky nápadně podobná některým zástupcům rodu Hyphodontia s. l., mikroskopicky naopak hrbolatníku vonnému (Cystostereum murrayi). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus, 23.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Velký Špičák, květnatá bučina, kmen Fagus, 8.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NP Šumava, Stožec, suťový les, padlý kmen Fagus, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus Jelenec [SK], dubohabřina, padlý kmen Quercus cerris, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Salajka, jedlobučina, kmen Fagus, 22.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus PR Pod Trlinou, dubohabřina, opadlá větev listnáče (Acer?), 14.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPP Hojná voda, jedlobučina, kmen Fagus, 19.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Śúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus, 1.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustomyces subabruptus

Crustomyces subabruptus NPR Kohoutov, květnatá bučina, kmen Fagus, 20.5.2015, (c) Lucie Zíbarová