Cystostereum murrayi (Hrbolatník vonný, Pevník vonný)

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí ve vyšších polohách na mrtvém dřevě jehličnanů, převážně smrku (Picea), méně často jedle (Abies), velmi vzácně i listnáčů (buk - Fagus); dává přednost přirozeným porostům. Plodnice, které často pokrývají značnou část kmene, v mládí obvykle voní sladce po kokosu, starší pak po kadidle; mikroskopicky význačný hojnými gloeocystidami v hymeniu, spory jsou hladké, neamyloidní, úzce eliptické až takřka válcovité, 4.5-5.5 x 2-2.5 μm. V ČR velmi vzácný pevník brázditý (Laurilia sulcata) se odlišuje absencí pachu po kokosu, mikroskopicky pak metuloidními cystidami s hnědými stěnami a amyloidními ornamentovanými sporami. Naopak velmi běžný na dřevě smrku je např. pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum) po poranění červenající. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi Stožec, Oslí cesta, kulturní smrčina, kmínek Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 30.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Salajka, jedlobučina, kmen Picea, 22.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi Tetřevská slať, podmáčená smrčina, kmen Picea, 3.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Salajka, jedlobučina, kmen Picea, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NP Šumava, Strážný, podmáčená smrčina, kmen Picea, 15.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cystostereum murrayi

Cystostereum murrayi NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 26.9.2023, (c) Lucie Zíbarová