Xylodon quercinus (Kornatec dubový)

Syn.: Hyphodontia quercina

Kornatcovitá houba rostoucí poměrně hojně na dřevě listnáčů (dub, habr, vrba), spíše v teplejších oblastech. Význačný nažloutlými plodnicemi s poměrně dlouhými ostny a mikroznaky (válcovité spory). Podobný je například konatec lopatkovitý (Xylodon spathulatus) rostoucí častěji na jehličnanech a rozdílnými mikroskopickými znaky (široce eliptické až takřka kulovité spory, přítomnost zaškrcovaných cystid).

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PR Žernov, dubohabřina, větev Quercus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PR U Nového hradu, dubohabřina, větev Carpninus, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PP Sítovka, dubohabřina, větev Quercus, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus PR Hrubovodské sutě, dubohabřina, větev Carpiuns, 14.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, větev Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon quercinus

Xylodon quercinus Liberec, Opičák, "pseudolužní" les, kmen Populus, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová