Leccinum rufum (Křemenáč osikový)

Místy hojný druh křemenáče tvořící mykorhizu s osikou. Jedlý. Kromě ekologie význačný v mládí světlými šupinkami na třeni, které se jen velmi pomalu během vývoje plodnice zbarvují do šeda, světlým ústím rourek v mládí a výrazně vyvinutou plachetkou na okraji klobouku. Podobný je křemenáč krvavý (Leccinum aurantiacum), rostoucí též i po osikami, avšak již od mládí s červenohnědými šupinkami na třeni. Viz křemenáč březový (Leccinum versipelle) s již od počátku tmavými šupinkami a v mládí tmavým ústím rourek.

 

Leccinum rufum

Leccinum rufum Doksy, smíšený kulturní les, sub Populus tremula, Pinus, 23.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum rufum

Leccinum rufum Soumarský most, okraj mladé smrčiny, sub Picea, Populus tremula, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Leccinum rufum

Leccinum rufum PR Niva Doubravy, vlhká louka, sub Larix, Populus tremula, 11.10.2018, (c) Lucie Zíbarová