Suillus bovinus (Klouzek kravský)

Velmi hojný druh klouzku tvořící mykorhizu s dvoujehličkatými borovicemi na kyselých, podmáčených i sušších půdách. Jedlý, ale méně kvalitní. Póry velké, nepravidelné a sbíhavé na třeň. Pokužka takřka neslutpelná. Často v jeho společnosti roste slizák růžový (Gophidius roseus), který parazituje na mykorhizách tohoto klouzku. Poněkud podobný chrakter rourek má hřib dutonohý (Boletinus cavipes) rostoucí pod modříny. Na podmáčených stanovištích může růst se vzácným klouzkem žlutavým (Suillus flavidus), který však má na třeni vyvinutý slizovitý prsten, na sušších stanovištích zase s klouzkem obecným (Suillus luteus), avšak i ten má prsten, nemá sbíhavé rourky a má snadno slupitelnou pokožku klobouku. Viz též klouzek strakoš (Suillus variegatus).

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus NPP Jetřebské slatiny, okraj slatiniště, sub Pinus, Betula, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus NPP Swamp, rašelinný bor, sub Picea, Betula, 20.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus (detail hymenoforu) NPP Swamp, rašelinný bor, sub Picea, Betula, 20.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus Lítovská Výsypka, sub Pinus, 14.8.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus PR Na Černčí, lesostepní bor, sub Pinus, Betula, 30.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus PR Maštale, kulturní bor, sub Pinus, Picea, 18.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus bovinus

Suillus bovinus PR Na Černčí, lesostepní bor, sub Pinus, Betula, 30.10.2019, (c) Lucie Zíbarová