Aureoboletus moravicus (Hřib moravský)

Syn.: Boletus moravicus, Xerocomus moravicus

Vzácná hřibovitá houba rostoucí od léta do počátku podzimu pod listnáči, zejména duby, v teplých oblastech, mimo ně na příhodných stanovištích jako jsou rybniční hráze. Jedná se o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh), zároveň uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Aureoboletus moravicus

Aureoboletus moravicus NPP Luční, hráz rybníka, sub Quercus, 26.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Aureoboletus moravicus

Aureoboletus moravicus NPP Luční, hráz rybníka, sub Quercus, 26.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Aureoboletus moravicus

Aureoboletus moravicus Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Aureoboletus moravicus

Aureoboletus moravicus Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Aureoboletus moravicus

Aureoboletus moravicus Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová